Uniwersytet Wrocławski
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

WB

Wydział Biotechnoligii 

Kto może ubiegać się o staż ?
-  studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia.

Planowana jest realizacja dwóch edycji staży w okresie wakacyjnym:
I edycja lipiec i sierpień 2018 r. - 15 osób
II edycja lipiec i sierpień 2019 r. - 15 osób

Osoby zainteresowane stażami - zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM

Wzór UMOWY STAŻOWEJ podpisywanej przez Stażystę/kę - Pracodawcę - Uniwersytet Wrocławski

Studentki i studenci zakwalifikowani na staże zobowiązani są do wypełnienia:
Formularza stażowego
Oświadczenia
i dostarczenia tych dokumentów niezwłocznie do Biura Projektu ul. Kręta 1/3, Wrocław, w celu przygotowania i podpisania umowy stażowej.

Dokumenty wypełniane przez stażystę w celu prawidłowego rozliczenia stażu:

- Karta czasu pracy stażysty/ki
- Lista obecności stażysty/ki
Sprawozdanie stażysty/ki

Kontakt: Katarzyna Łaba, Specjalista ds. administracyjno - finansowych
tel. 71 324 60 42
mail: katarzyna.laba@uwr.edu.pl

Szczegółowe informacje na stronie internetowej wydziału.

Więcej informacji u Koordynatorki staży:
dr Anna Jaromin
tel. 71 375 60 03
mail: anna.jaromin@uwr.edu.pl

powrót