Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

Jesteś w: Strefa Studenta/Absolwenta

Program Mentoring dla Studentów

Jeśli chcesz gdzieś dojść,
najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.

Robert Toro Kiyosaki (1947)

VII edycja Programu MENTORING DLA STUDENTÓW UWr

Ruszamy z kolejną edycją Programu. W ubiegłorocznej edycji wplynęło aż 225 zgłoszeń od studentów.  
Finalnie pracowało ze sobą 58 Mentee i 34 Mentorów.

Rok akademicki 2017 /2018 to czas na nowe relacje mentoringowe !!!

We wrześniu rusza rekrutacja Mentorów do programu.

Dla Was rekrutacja rozpocznie się w listopadzie !!!!

Uczestnicy Programu Mentoringowego mają możliwość:
- weryfikowania swoich predyspozycji zawodowych w odniesieniu do wymagań rynku pracy,
- doprecyzowywania preferencji i oczekiwań związanych z przyszłą karierą zawodową,
- rozwoju swoich kompetencji interpersonalnych dzięki wyjątkowej relacji z Mentorem.

Najważniejsza jest relacja ...

Program mentoringowy opiera się na nieformalnej relacji jaką Mentor (doświadczony pracowniki, specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem) nawiązuje z Mentee

W ramach projektu Mentor z Mentee spotykają się minimum 5 razy. Celem tych spotkań jest uzyskanie niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery przez Mentee, zweryfikowanie ich wyobrażeń na temat pracy zawodowej, poznanie znaczenia „dojrzałość zawodowa”. W trakcie spotkań Mentor nie narzuca swojego zdania i nie daje gotowych odpowiedzi. Jest inspiracją i pomaga odkrywać potencjał oraz wskazuje możliwości rozwoju.

Niewątpliwie cennym efektem udziału w Programie będzie informacja zwrotna na temat Twojej osoby, którą otrzymasz ze strony doświadczonego specjalisty.

Oto co możesz zyskać:

- poznanie „od środka” świata pracy (branża, stanowisko, środowisko pracy),
- nawiązanie cennych kontaktów zawodowych,
- rozwój osobisty - wzrost umiejętności interpersonalnych,
- weryfikację własnych wyobrażeń - na temat pracy, stanowiska, branży, kompetencji w odniesieniu do planowanej ścieżki kariery zawodowej,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,
- wymianę poglądów, doświadczeń,
- poznanie znaczenia dojrzałości zawodowej (punktualność, samodyscyplina, odpowiedzialność),
- weryfikację celów zawodowych w oparciu o zdobyte doświadczenie,
- nabycie umiejętności świadomego podejmowania decyzji zawodowych.

Rekrutacja do Programu

Do Programu zapraszamy studentów i studentki II i III roku studiów I stopnia lub II stopnia - dyspozycyjnych i zmotywowanych do działania na rzecz własnego rozwoju.

Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program MENTORING DLA STUDENTÓW to:

– warsztat dla Studentów biorących udział w Programie
– spotkania Studentów z Mentorami - min. 5 spotkań Mentora ze Studentem
– podsumowanie Programu

HARMONOGRAM  VII EDYCJI:

Wrzesień – Październik  2017 – rekrutacja Mentorów
Listopad  2017 – rekrutacja Studentów
Grudzień 2017 – wybór Mentee (Studenci) przez Mentorów
Styczeń 2018 – szkolenie „DNA Mentoringu” dla Mentorów
Styczeń - Marzec 2018 – warsztat, spotkanie z doradcą kariery, AC dla Mentee
Styczeń - Maj 2018 - spotkania Mentorów z Mentee
Czerwiec 2018 – podsumowanie Programu

REGULAMIN Programu Mentoring dla Studentów UWr


Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier
Zapraszamy do kontaktu:
Elżbieta Oleniacz - Czajka – specjalista, doradca kariery
Koordynatorka Programu Mentoring dla Studentów UWr
Tel: 71/ 375 2134


#mce_temp_url#

powrót