Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

Regulamin - pracodawca

Regulamin korzystania z internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego (Pracodawca)

Postanowienia ogólne

 1. Użytkownikami internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego mogą być firmy/przedsiębiorstwa/instytucje polskie i zagraniczne, poszukujące pracowników z wyższym wykształceniem lub studentów.
 2. Internetowa baza, pn: „Baza studentów i absolwentów wrocławskich wyższych szkół państwowych oraz pracodawców, ofert pracy i praktyk” zawierająca dane zarejestrowanych użytkowników, jest zgłoszona do rejestrów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Korzystanie przez pracodawców z internetowej bazy jest bezpłatne.
 4. W internetowej bazie znajdują się aplikacje studentów i absolwentów wrocławskich wyższych szkół państwowych poszukujących ofert pracy, praktyk i stażu.
 5. Zarejestrowanie się w bazie jako pracodawca oznacza wyrażenie zgody na udział w prowadzonych przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego badaniach opinii pracodawców na temat rynku pracy, oczekiwań względem potencjalnych kandydatów czy oferty Biura Karier.

Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania z usług Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie careers.uni.wroc.pl (zakładka „Pracodawcy”).
 2. W przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego konto pracodawcy nie zostanie aktywowane.
 3. Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo do nieaktywowania ofert pracy/praktyk/staży które budzą wątpliwości co do ich rzetelności lub/i w przypadku niemożności skontaktowania się z przedstawicielem pracodawcy, który złożył w bazie ofertę pracy/praktyk/

Zasady korzystania z internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Biuro Karier
(stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych: tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2.  Biuro Karier zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed wglądem osób
nieuprawnionych.
3.  Użytkownik samodzielnie ustala swój login oraz hasło podczas rejestracji do internetowej bazy
i zobowiązuje się do należytego chronienia tych danych przed wglądem osób trzecich.
4.  Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i aktualizacji wprowadzonych swoich danych oraz do ich
usunięcia.
5.  Udostępnione przez Biuro Karier dane osobowe studentów/absolwentów będą przez użytkownika
(pracodawcę) przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.   Rezygnacja ze swojego konta w bazie pracodawców może nastąpić po przysłaniu do Biura Karier na
pocztę e-mail informacji o rezygnacji z podaniem imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej
(loginu).

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej Biura Karier www.careers.uni.wroc.pl
 3. Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
powrót