Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

Regulamin - student

Regulamin korzystania z internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego
(Student)

Postanowienia ogólne

 1. Użytkownikami internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego mogą być studenci
  i absolwenci wrocławskich wyższych szkół państwowych oraz pracodawcy.
 2. Zadania Biura Karier określa ZARZĄDZENIE NR 145/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.
 3. Internetowa Baza, pn: „Baza studentów i absolwentów wrocławskich wyższych szkół państwowych oraz pracodawców, ofert pracy i praktyk” zawierająca dane zarejestrowanych użytkowników, jest zgłoszona do rejestrów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania z internetowej bazy CV klientów Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie careers.uni.wroc.pl (zakładka „Strefa Studenta / Absolwenta”).
 2. W przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego konto klienta może zostać usunięte z bazy CV Biura Karier.

Zasady korzystania z internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. Użytkownik rejestrując się do bazy wyraża zgodę na:
  -  przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Biuro Karier;
  -  udostępnienie swoich danych osobowych pracodawcom w celach rekrutacyjnych
  (stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych: tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Biuro Karier zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed wglądem osób nieuprawnionych.
 3. Użytkownik samodzielnie ustala swój login oraz hasło podczas rejestracji do internetowej bazy
  i zobowiązuje się do należytego chronienia tych danych przed wglądem osób trzecich.
 4. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na:
  - powiadamianie drogą mailową o ofertach pracy, szkoleniach oraz innych wydarzeniach związanych
  z działalnością Biura Karier.
 5. Rejestracja w internetowej bazie umożliwia przeglądanie złożonych przez pracodawcę ofert pracy praktyk i staży oraz aplikowanie na nie poprzez udostępnianie wybranemu pracodawcy swojego formularza lub/i wysyłanie na wskazany w ofercie mail  wymaganych załączników (Cv, list motywacyjny).
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i aktualizacji wprowadzonych swoich danych oraz do ich usunięcia.
 7. Usunięcie swojego CV oraz rezygnacja ze swojego konta w bazie klientów może nastąpić po przysłaniu do Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego na pocztę e-mail informacji o rezygnacji z podaniem imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z internetowej bazy ofert pracy.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej Biura Karier www.careers.uni.wroc.pl
 3. Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
powrót