Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

O Programie

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś,
kto już tam doszedł. Robert Toro Kiyosaki (1947)

 

VI edycja Programu MENTORINGOWEGO DLA STUDENTÓW  UWr

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 40 Mentorów z róznych branż.

Dziękujemy wszstkim studentkom i studentom, którzy przesłali formularze zgłoszeniowe i wybrali swoich Mentorów.

Wpłynęło 225 zgłoszeń !!!!

Znamy już wyniki. W VI edycji weźmie udział 58 Mentee i 34 Mentorów

Spotkania mentorskie rozpoczną się w marcu i potrwają do maja.

Uczestnicy Programu Mentoringowego mają możliwość:
- weryfikowania swoich predyspozycji zawodowych w odniesieniu do wymagań rynku pracy,
- doprecyzowywania preferencji i oczekiwań związanych z przyszłą karierą zawodową,
- rozwoju swoich kompetencji interpersonalnych dzięki wyjątkowej relacji z Mentorem.

Najważniejsza jest relacja ...

Program mentoringowy opiera się na nieformalnej relacji jaką Mentor (doświadczony pracowniki, specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem) nawiązuje z Mentee

W ramach projektu Mentor z Mentee spotykają się minimum 5 razy. Celem tych spotkań jest uzyskanie niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery przez Mentee, zweryfikowanie ich wyobrażeń na temat pracy zawodowej, poznanie znaczenia „dojrzałość zawodowa”. W trakcie spotkań Mentor nie narzuca swojego zdania i nie daje gotowych odpowiedzi. Jest inspiracją i pomaga odkrywać potencjał oraz wskazuje możliwości rozwoju.

Niewątpliwie cennym efektem udziału w Programie będzie informacja zwrotna na temat Twojej osoby, którą otrzymasz ze strony doświadczonego specjalisty.

Oto co możesz zyskać:

- poznanie „od środka” świata pracy (branża, stanowisko, środowisko pracy),
- nawiązanie cennych kontaktów zawodowych,
- rozwój osobisty - wzrost umiejętności interpersonalnych,
- weryfikację własnych wyobrażeń - na temat pracy, stanowiska, branży, kompetencji w odniesieniu do planowanej ścieżki kariery zawodowej,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,
- wymianę poglądów, doświadczeń,
- poznanie znaczenia dojrzałości zawodowej (punktualność, samodyscyplina, odpowiedzialność),
- weryfikację celów zawodowych w oparciu o zdobyte doświadczenie,
- nabycie umiejętności świadomego podejmowania decyzji zawodowych.

Rekrutacja do Programu

Do Programu zapraszamy studentów i studentki III roku studiów I stopnia lub II stopnia - dyspozycyjnych i zmotywowanych do działania na rzecz własnego rozwoju.

Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program MENTORING DLA STUDENTÓW to:

– warsztat dla Studentów biorących udział w Programie
– spotkania Studentów z Mentorami - min. 5 spotkań Mentora ze Studentem
– podsumowanie Programu

HARMONOGRAM  VI EDYCJI:

 

Wrzesień – Październik  2016 – rekrutacja Mentorów
Listopad - Grudzień 2016 – rekrutacja Studentów
Styczeń 2017 – wybór Mentee (Studenci) przez Mentorów
Luty 2017 – szkolenie „DNA Mentoringu” dla Mentorów
Marzec 2017 – warsztat dla Mentee (Studenci) i spotkanie z doradcą kariery
Marzec - Maj 2017 - spotkania Mentorów z Mentee (Studenci)
Czerwiec 2017 – podsumowanie Programu

 


Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier
Zapraszamy do kontaktu:
Elżbieta Oleniacz - Czajka – specjalista, doradca kariery
Koordynatorka Programu Mentoringowego dla Studentów
Tel: 71/ 375 2134

REGULAMIN

powrót